Genetika

BRCA1 a BRCA2

BRCA1 a BRCA2 Predispozícia spojená s rakovinou prsníka a vaječníkov

Hereditárny syndróm rakoviny prsníka a vaječníkov v dôsledku mutácii v génoch BRCA1 a BRCA2 je dedičné zvýšené riziko rakoviny prsníka, vaječníkov ale aj iných typov rakoviny ako p...
850 €
Celiakia

Celiakia Potravinové intolerancie a celiakia

Celiakia je ochorenie spôsobené neznášanlivosťou lepku (gluténu), po ktorého požití dochádza k imunitnej reakcii a následne k poškodeniu sliznice tenkého čreva. Ide o celoživotné, ...
105 €
Cystická fibróza

Cystická fibróza Iné zriedkavé ochorenia

Cystická fibróza je autozomálne recesívne dedičné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku mutácií v géne CFTR. Výsledkom je chronické poškodenie pľúc, pankreasu a reprodukčného systému....
190 €
Fenylketonúria

Fenylketonúria Poruchy metabolizmu a metabolické ochorenia

Fenylketonúria (PKU) je vrodená porucha metabolizmu aminokyselín v dôsledku nedostatočnej aktivity enzýmu fenylalanínhydroxylázy. U neliečených pacientov dochádza ku kognitívnym a ...
880 €
Fruktózová intolerancia

Fruktózová intolerancia Potravinové intolerancie a celiakia

Fruktózová intolerancia je porucha trávenia ovocného cukru - fruktózy, ktorý sa nachádza v ovocí, niektorých druhoch zeleniny, mede a v sladených potravinách a nápojoch. Fruktózová...
75 €
Gilbertov syndróm (Žltačka)

Gilbertov syndróm (Žltačka) Poruchy metabolizmu a metabolické ochorenia

Gilbertov syndróm je vrodené dedičné ochorenie, pri ktorom dochádza k zvýšeniu hladiny bilirubínu v krvi. Hromadenie bilirubínu je spôsobené narušením jeho metabolizmu a prejavuje ...
50 €
Hereditárna hemochromatóza

Hereditárna hemochromatóza Hematologické ochorenia

Hereditárna hemochromatóza je autozómovo recesívne dedičné ochorenie, ktoré môže spôsobiť závažné ochorenie pečene a iné zdravotné komplikácie v dôsledku nadbytku železa v orgánoch...
110 €
Laktózová intolerancia

Laktózová intolerancia Potravinové intolerancie a celiakia

Laktózová intolerancia je neschopnosť tráviť laktózu, mliečny cukor, ktorý sa nachádza v mlieku a mliečnych výrobkoch.
75 €
Mužská sterilita – MIKRODELÉCIE CHROMOZÓMU Y

Mužská sterilita – MIKRODELÉCIE CHROMOZÓMU Y Mužská neplodnosť

Vyšetrenie mikrodelécii chromozómu Y v oblasti AZF (AZF) pomáha určiť jednu z možných príčin mužskej neplodnosti, najmä ak je prítomný klinický obraz azoospermie (neprítomné spermi...
125 €
Nesyndrómová hluchota

Nesyndrómová hluchota Ochorenia sluchu

Nesyndrómová hluchota je charakterizovaná ako porucha sluchu, ktorá nie je asociovaná so žiadnymi inými znakmi a symptómami. Táto forma hluchoty tvorí približne 70% všetkých prípad...
90 €
Spinálne svalové atrofie typu I-III

Spinálne svalové atrofie typu I-III Svalové ochorenia

Spinálna svalová atrofia (SMA) je genetické ochorenie, ktoré je charakterizované progresívnou degeneráciou a stratou motorických neurónov. Motorické neuróny slúžia na kontrolu pohy...
130 €
Stanovenie zygozity dvojčiat

Stanovenie zygozity dvojčiat Iné zriedkavé ochorenia

Stanovenie zygozity dvojčiat umožňuje jednoznačne zistiť, či sú dvojčatá jednovaječné (monozygotné), alebo dvojvaječné (dizygotné).
150 €
Syndróm fragilného X chromozómu

Syndróm fragilného X chromozómu Vývojové poruchy

Syndróm fragilného X alebo Martin-Bell syndróm je zriedkavé geneticky podmienené ochorenie prejavujúce sa miernym až závažným intelektuálnym deficitom, poruchami správania a typick...
180 €
Trombofilné stavy – variant v géne PAI1

Trombofilné stavy – variant v géne PAI1 Hematologické ochorenia

Trombofília môže byť vrodenou alebo získanou poruchou hemostázy – zrážanlivosti krvi, ktorá vedie k zvýšenej náchylnosti k trombóze – tvorbe krvných zrazenín na stenách ciev. Tým...
40 €
Trombofilné stavy – varianty FII a FV

Trombofilné stavy – varianty FII a FV Hematologické ochorenia

Trombofília môže byť vrodenou alebo získanou poruchou hemostázy – zrážanlivosti krvi, ktorá vedie k zvýšenej náchylnosti k trombóze – tvorbe krvných zrazenín na stenách ciev. Tým...
55 €
Trombofilné stavy – varianty MTHFR

Trombofilné stavy – varianty MTHFR Hematologické ochorenia

Trombofília môže byť vrodenou alebo získanou poruchou hemostázy – zrážanlivosti krvi, ktorá vedie k zvýšenej náchylnosti k trombóze – tvorbe krvných zrazenín na stenách ciev. Tým...
60 €
Určenie otcovstva – LEGAL

Určenie otcovstva – LEGAL Určenie otcovstva

Určenie otcovstva LEGAL je vyšetrenie, ktoré je realizované pod dohľadom súdneho znalca, ktorý vykoná odbery, jednoznačne overí a potvrdí ich autenticitu a ručí za zachovanie maxim...
490 €
Určenie otcovstva – ŠTANDARD

Určenie otcovstva – ŠTANDARD Určenie otcovstva

Určenie otcovstva štandard je anonymné vyšetrenie pre súkromné účely založené na analýze DNA, ktorého výsledkom je preukázanie vzťahu biologický otec – dieťa. V prípade akýchkoľvek...
150 €