Genetika

Určenie otcovstva – ŠTANDARD

Určenie otcovstva – ŠTANDARD Určenie otcovstva

Určenie otcovstva štandard je anonymné vyšetrenie pre súkromné účely založené na analýze DNA, ktorého výsledkom je preukázanie vzťahu biologický otec – dieťa. V prípade akýchkoľvek pochybností o biologickom otcovstve, či už na strane potenciálneho otca, matky, či dieťaťa, je možné tento vzťah potvrdiť, resp. vyvrátiť prakticky so 100 % istotou. Pre vyšetrenie sú potrebné 2 vzorky – otec, dieťa.

Cena: 150 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: BUKÁLNY STER OTCA A DIEŤAŤA

O čo ide:

Vyšetrením Určenie otcovstva Štandard sa vyšetrujú úseky – markery typu STR z DNA (kyseliny deoxyribonukleovej). Každý človek má vo svojej DNA jednu verziu genetického markera od matky a jednu od otca. Na základe vyšetrenie je možné priamym porovnaním zistiť, či v každom úseku má dieťa jednu alelu rovnakú ako jeho biologický otec a tým otcovstvo potvrdiť alebo vyvrátiť. Pri tomto type vyšetrenie vyšetrujeme 16 markerov typu STR.

Testy otcovstva v praxi nevyužívajú iba podozrievaví či podvedení muži. Využívajú sa aj pri uplatňovaní dedičských nárokov, napríklad ak žena otehotnela práve v čase výmeny životných partnerov a chce mať istotu, ktorý z nich je biologickým otcom dieťaťa. DNA testy otcovstva sa využívajú aj pri identifikácii telesných pozostatkov.

Pro koho je vyšetrenie určené:

Pre rodičov, ktorí chcú jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť otcovstvo. Výsledok vyšetrenia nie je použiteľný na právne úkony.

Ako vyšetrenie prebieha:

Vyšetrenie sa vykonáva bukálnym sterom otca a dieťaťa. Prítomnosť matky nie je potrebná v prípade, že je otec zákonným zástupcom dieťaťa.

Poskytovateľom genetického vyšetrenia je medicínske laboratórium GENEXPRESS, spol. s r.o. (www.genexpress.sk) realizujúca predmetné genetické vyšetrenie, ktorá udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi: AGEL, a.s. ako spolupracujúcemu laboratóriu na sprostredkovanie predmetného genetického vyšetrenia. Sprostredkovateľ je oprávnený evidovať žiadosť o genetické vyšetrenie, sprostredkovať žiadosť Poskytovateľovi, vykonať odber materiálu, doručiť odobraný materiál Poskytovateľovi, podpísať žiadanku o genetické vyšetrenie,  realizovať príjem platby za genetické vyšetrenie a sprostredkovať výsledky vyšetrenia vyšetrovanej osobe / zákonnému zástupcovi dohodnutým spôsobom.

Konzultácia pred vyšetrením:

Nie je potrebná konzultácia pred vyšetrením.

Interpretácia vyšetrenia:

Výsledok vyšetrenia je interpretovaný ako matematické stanovenie pravdepodobnosti otcovstva testovaného muža k dieťaťu v podobe údajov označených ako pravdepodobnosť otcovstva (W), ktorá udáva percentuálnu pravdepodobnosť, že analyzovaný muž je biologickým otcom testovaného dieťaťa (spravidla > 99,9 %). Výsledok vyšetrenia je anonymný.

Výsledok:

Výsledok vyšetrenia je dostupný do 15 pracovných dní - šifrovaný na e-mail, heslo SMS.

Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Nie je potrebná konzultácia výsledku vyšetrenia.