Životný štýl

Intímny balík

Intímny balík

Intímny balík - pohlavné choroby je určený pre všetkých sexuálne aktívnych, ktorí chcú poznať svoj zdravotný stav v oblasti sexuálne prenosných ochorení.
20 €
Krvná skupina

Krvná skupina

Zistite, aká je vaša krvná skupina vrátane Rh faktoru.
7 €
POST-COVID prehliadka

POST-COVID prehliadka

Vyšetrenie základných parametrov pre posúdenie zdravotného stavu osôb po prekonaní ochorenia COVID-19.
30 €
SEX - DROGY - ALKOHOL

SEX - DROGY - ALKOHOL

Balíček laboratórnych vyšetrení pre posúdenie zdravotného stavu u rizikovo sa správajúcej skupiny osôb. Pre potreby vyšetrenia je nutné priniesť so sebou vzorku moču.
45 €
Sexuálne prenosné infekcie STI-14

Sexuálne prenosné infekcie STI-14

Rozšírený balíček zahŕňa 14 najčastejších pohlavne prenosných patogénov. Presná a včasná diagnostika sexuálne prenosných infekcií môže zabrániť ich šíreniu a rozvoju zdravotných ko...
80 €
Sexuálne prenosné infekcie STI-7

Sexuálne prenosné infekcie STI-7

Základný balíček zahŕňa 7 najčastejších pohlavne prenosných patogénov. Presná a včasná diagnostika sexuálne prenosných infekcií môže zabrániť ich šíreniu a rozvoju zdravotných komp...
60 €
Vitamín D

Vitamín D

Vyšetrenie, ktoré vám ukáže, či má váš organizmus dostatok vitamínu D.
11 €
Zdravie muža

Zdravie muža

Komplexné vyšetrenie určené pre muža vo veku nad 30 rokov, ktoré komplexne zhodnotí Váš zdravotný stav. Pre potreby vyšetrenia je nutné priniesť so sebou vzorku stolice a moču. ...
65 €
Zdravie športovca

Zdravie športovca

Balíček vyšetrení určený rekreačným aj profesionálnym športovcom, ktorý detailne posúdi ich zdravotný stav. Pre potreby vyšetrenia je nutné priniesť so sebou vzorku moču.
24 €