Životný štýl

Zdravie športovca

Zdravie športovca

Balíček vyšetrení určený rekreačným aj profesionálnym športovcom, ktorý detailne posúdi ich zdravotný stav. Pre potreby vyšetrenia je nutné priniesť so sebou vzorku moču.

Cena: 24 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV, MOČ (pre potreby vyšetrenia je potrebné priniesť so sebou vzorku moču)

Popis vyšetrenia:

Profesionálni aj rekreační športovci musia svojmu zdravotnému stavu venovať veľkú pozornosť. Zdravotný stav má totiž priamy vplyv na ich športový výkon. Laboratórne vyšetrenie poskytuje informácie, či sú kľúčové metabolické parametre v očakávaných rozmedziach a poskytuje tak návod k prípadnému upraveniu stavu.

Vyšetrenia, ktoré sú súčasťou balíčku:

 • Krvný obraz
 • Glukóza
 • Celková bielkovina
 • Albumín
 • Minerály:
  • Ca (vápnik)
  • Mg (horčík)
  • P (fosfor)
  • Fe (železo)
  • Na (sodík)
  • K (draslík)
  • Cl (chloridy)
 • Tuky:
  • Cholesterol celkový
  • Cholesterol HDL
  • Cholesterol LDL
 • Funkcia obličiek:
  • Kreatinín
  • Urea
  • Kyselina močová
  • Moč chemicky + sediment
 • Pečeňové funkcie:
  • ALT
  • AST
  • GGT/GMT

 Pre koho je vyšetrenie určené:

 • Pre profesionálnych aj rekreačných športovcov

Ako vyšetrenie prebieha:

K vyšetreniu potrebujeme malú vzorku vašej krvi. Odber sa realizuje zo žily v lakťovej jamke. Pred odberom nekonzumujte alkohol a tučná jedlá, je potrené prísť nalačno. Ráno pred odberom nefajčite, vypite dostatočné množstvo vody (1/4 litra vody alebo nesladeného čaju).
Ďalej pre vyšetrenie potrebujeme, aby ste doniesli v deň odberu vzorku vášho ranného moču. Odberovú skúmavku si môžete vyzdvihnúť na odberovom mieste vopred alebo kúpiť v lekárni.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vaším ošetrujúcim lekárom.

Výsledok:

 • do 3 pracovných dní - šifrovane na e-mail, heslo SMS.
 • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom. 

Interpretácia vyšetrenia:

Vyšetrenie vám odpovie na otázku, ako byť v kondícii a odhalí oblasti, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť váš športový výkon.