Životný štýl

SEX - DROGY - ALKOHOL

SEX - DROGY - ALKOHOL

Balíček laboratórnych vyšetrení pre posúdenie zdravotného stavu u rizikovo sa správajúcej skupiny osôb. Pre potreby vyšetrenia je nutné priniesť so sebou vzorku moču.

Cena: 45 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV, MOČ (pre potreby vyšetrenia je potrebné priniesť so sebou vzorku moču)

Popis vyšetrenia:

Balíček je určený pre všetkých rizikovo aktívnych jedincov.

Sexuálne prenosné choroby sú infekcie, ktoré sa väčšinou šíria sexuálnou aktivitou. Niektoré infekcie sa môžu preniesť aj cez blízky osobný kontakt, ako je bozkávanie alebo z matky na jej nenarodené dieťa.

Medzi bežné pohlavne prenosné choroby patria syfilis, HIV a hepatitída B a C. Pohlavne prenosné choroby nie vždy spôsobujú príznaky, takže je možné sa nakaziť alebo rozšíriť infekciu, aj keď sa vy alebo váš partner zdáte byť zdraví.

Ak sa niektoré pohlavne prenosné choroby neliečia, môžu spôsobiť zničujúce a dlhodobé zdravotné problémy, ako je slepota, poškodenie mozgu, neplodnosť, vrodené chyby a dokonca smrť. Testovanie vám môže pomôcť pri diagnostike a liečbe, aby ste sa vyhli vážnym komplikáciám a pomôže zabrániť šíreniu choroby.

Test na drogy zisťuje v moči - orientačne/kvalitatívne - prítomnosť jednej alebo viacerých nelegálnych drog alebo psychotropných látok. Najčastejšie testované lieky zahŕňajú:

 • Marihuana
 • Kokaín
 • Extáza
 • Pervitín
 • Amfetamíny vrátane metamfetamínu
 • Barbituráty, ako je fenobarbital a sekobarbital
 • Tricyklické antidepresíva
 • Morfium
 • Benzodiazepíny

Kedy sa používa?

Drogový skríning sa používa na orientačné zistenie, či osoba užila určitú zakázanú alebo psychotropnú látku. 

 • Zamestnanie

Zamestnávatelia vás môžu otestovať pred prijatím do zamestnania a/alebo po prijatí do zamestnania, aby skontrolovali užívanie drog.

 • Športové organizácie

Profesionálni a vysokoškolskí športovci zvyčajne musia absolvovať test na lieky alebo iné látky zvyšujúce výkonnosť.

 • Právne alebo forenzné účely

Pre rýchly orientačný dôkaz prítomnosti omamných a psychotropných látok pre políciu. V prípade pozitívneho výsledku je vzorka následne vyšetrená konfirmačnými metódami na nadstavbovom pracovisku.

Ošetrujúci lekár môže nariadiť skríning drog, ak máte príznaky zneužívania omamných a psychotropných látok. Tieto príznaky zahŕňajú:

 • Spomalená alebo nezrozumiteľná reč
 • Rozšírené alebo malé zreničky
 • Úzkosť
 • Panika
 • Paranoja
 • Delírium
 • Ťažké dýchanie
 • Nevoľnosť
 • Zmeny krvného tlaku alebo srdcového rytmu

Alhohol - laicky používaný výraz pre „etanol“ je krvný test na stanovenie hladiny alkoholu vo vašej krvi. Alkohol tester používaný na zisťovanie alkoholu v dychu poskytuje síce rýchle výsledky, ale nie je taký presný ako meranie v krvi.

Etanol je hlavnou zložkou alkoholických nápojov. Po požití sa absorbuje do krvného obehu a spracuje ho pečeň. Rýchlosť metabolizácie etanolu závisí od rôznych faktorov, ako je vek, hmotnosť, pohlavie a tiež množstvo jedla, ktoré ste zjedli pred pitím.

 Pri nadmernom požití alkoholu môžete pocítiť následky opitosti, nazývanej aj intoxikácia. Patria sem zmeny správania a zhoršený úsudok.

Pre koho je vyšetrenie určené:

 • pre osoby, ktoré chcú zistiť aktuálny zdravotný stav v prípade rizikového správania.
 • na zistenie:
 • základná diagnostika sexuálne prenosných ochorení z krvi:
  • vírusových hepatitíd B a C a HIV: HBsAg, anti-HCV, HIV Combi (antigén + protilátka)
  • syfilis (protilátky Treponema Pallidum IgG+IgM)
 • vyšetrenie hladiny etanolu (alkoholu v sére)
 • toxikologické vyšetrenie vzorky moču na prítomnosť drog, omamných látok a liečiv/psychofarmák: THC/marihuana, kokaín, extáza, pervitín, amfetamín/metamfetamín, barbituráty, tricyklické antidepresíva, morfium, benzodiazepíny

Konzultácia pred/po vyšetrení:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom, vrátane následnej konzultácie laboratórnych výsledkov.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie potrebujeme:  

 • vzorku krvi - odber krvi sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá,  je potrebné prísť nalačno.
 • prvý ranný jednorazový moč v sterilnej skúmavke prineste so sebou v deň vyšetrenia (skúmavku zakúpite v lekárni alebo si vyžiadajte vopred na odberovom mieste).

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Výsledok:

 • Do 2 pracovných dní – šifrovanie na e-mail, heslo v SMS.
 • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.