Životný štýl

Zdravie muža

Zdravie muža

Komplexné vyšetrenie určené pre muža vo veku nad 30 rokov, ktoré komplexne zhodnotí Váš zdravotný stav. Pre potreby vyšetrenia je nutné priniesť so sebou vzorku stolice a moču.

Cena: 65 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV, MOČ, STOLICA (pre potreby vyšetrenia je potrebné priniesť so sebou vzorku moču a stolice)

Popis vyšetrenia:

Prevencia je v živote dôležitá, a tak by sa nemala podceňovať. Môžete tým predísť vážnejším ochoreniam, ako sú napr. cukrovka, infarkt myokardu, mozgová mŕtvica, ochorenie obličiek, pečene a hrubého čreva. Pokiaľ máte nad 30 rokov, je čas sledovať kondíciu svojho organizmu.

Náš balíček vyšetrení skontroluje všetky dôležité parametre fungovania Vášho tela. Je špeciálne vyladený pre mužský organizmus.

Vyšetrenia, ktoré sú súčasťou balíčka:

 • Krvný obraz
 • Pečeňové funkcie:
  • ALT
  • AST
  • GGT
 • Funkcia pankreasu: Amyláza pankreatická
 • Hladina cukru: Glukóza
 • Tuky:
  • Cholesterol celkový
  • Cholesterol HDL
  • Cholesterol LDL
 • Funkcia obličiek:
  • Kreatinín
  • Urea
  • Kyselina močová
  • Moč chemicky + sediment
 • Zápalový marker: CRP
 • Vyšetrenie hormónov štítnej žľazy – TSH
 • Krvný test PSA pre prevenciu rakoviny prostaty
 • Dôkaz krvi v stolici imunochemickou analýzou

Pro koho je vyšetrenie určené:

 • Pre muža vo veku nad 30 rokov

Ako vyšetrenie prebieha:

 • Na vyšetrenie potrebujeme malú vzorku vašej krvi. Odber sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá, je potrené prísť nalačno. Ráno pred odberom nefajčite, vypite dostatočné množstvo vody (1/4 litra vody alebo nesladeného čaju).
 • Ďalej pre vyšetrenie potrebujeme, aby ste doniesli v deň odberu vzorku vášho ranného moču a vzorku stolice v sterilnej skúmavke.
 • Odberové skúmavky na moč a stolicu si môžete vyzdvihnúť vopred na odberovom mieste, alebo zakúpiť v lekárni.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vaším ošetrujúcim lekárom. 

Výsledok:

 • do 3 pracovných dní - šifrovane na e-mail, heslo SMS.
 • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom. 

Interpretácia vyšetrenia:

Vyšetrenie Vám ukáže, či netrpíte skrytou chorobou alebo zápalovým ochorením, odhalí alergie, nedostatok minerálov, rednutie kostí, infekčnú chorobu. Získate informácie o stave vašej pečene a žlčových cestách, zistíte hladinu cholesterolu, dostanete informáciu o stave Vašich obličiek.