Genetika

Laktózová intolerancia

Laktózová intolerancia Potravinové intolerancie a celiakia

Laktózová intolerancia je neschopnosť tráviť laktózu, mliečny cukor, ktorý sa nachádza v mlieku a mliečnych výrobkoch.

Cena: 75 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Ochorenie:

Laktóza, mliečny cukor, sa vyskytuje v materskom mlieku, mlieku všetkých živočíchov a tiež vo všetkých mliečnych produktoch. V tráviacom trakte laktóza napomáha vstrebávaniu minerálov, vápnika, ale aj horčíka a zinku. Okrem toho podporuje v čreve rast prospešných baktérii.

V tenkom čreve je produkovaný enzým laktáza, ktorý štiepi laktózu na glukózu a galaktózu. Obidva tieto cukry sú nevyhnutné ako zdroj energie pre správne fungovanie organizmu.

Nedostatok alebo úplne chýbanie enzýmu laktázy spôsobuje ochorenie laktózová intolerancia, ktoré sa prejavuje gastrointestinálnymi ťažkosťami. Intenzita týchto problémov závisí od množstva prijatej laktózy.

Toto ochorenie je pomerne časté, vo svete ním trpí asi 65 % populácie, pričom toto ochorenie môže byť geneticky podmienené ale aj získané v dôsledku životosprávy, starnutia, užívaním niektorých liekov a iné.

V prípade geneticky podmienenej laktózovej intolerancie je toto ochorenie spájané s variantami -13910 C/T, -22018 G/A v géne LCT.

Pro koho je vyšetrenie určené:

Pre všetkých s nasledujúcimi prejavmi ochorenia:

  • rodičia trpia dedičnou laktózovou intoleranciou,
  • plynatosť,
  • bolesti brucha,
  • kŕče,
  • hnačky,
  • kyslo zapáchajúca stolica,
  • nevoľnosť, vracanie,
  • pocit plného brucha a iné,
  • celková únava, depresie,
  • nízky hmotnostný prírastok u detí

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie je potrebný odber krvi, ktorý vykonáme u nás v laboratóriu. Pred odberom nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim.

Rozsah vyšetrenia: Analýza DNA, detekcia variantov -13910 C/T, -22018 G/A v géne LCT.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa. Ak si želáte analýzu u osoby mladšej ako 15.rokov, je nutné zabezpečiť odber v spolupráci s Vaším pediatrom.

Krvná vzorka pre tento test musí byť odobratá do EDTA roztoku.

Poskytovateľom genetického vyšetrenia je medicínske laboratórium GENEXPRESS, spol. s r.o. (www.genexpress.sk) realizujúca predmetné genetické vyšetrenie, ktorá udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi: AGEL, a.s. ako spolupracujúcemu laboratóriu na sprostredkovanie predmetného genetického vyšetrenia. Sprostredkovateľ je oprávnený evidovať žiadosť o genetické vyšetrenie, sprostredkovať žiadosť Poskytovateľovi, vykonať odber materiálu, doručiť odobraný materiál Poskytovateľovi, podpísať žiadanku o genetické vyšetrenie,  realizovať príjem platby za genetické vyšetrenie a sprostredkovať výsledky vyšetrenia vyšetrovanej osobe / zákonnému zástupcovi dohodnutým spôsobom.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Interpretácia vyšetrenia:

Genetický test Vám potvrdí, aký variant je u vás prítomný a či má vplyv na funkciu laktázy. Laktózová intolerancia je potvrdená ak je pacient homozygót pre niektorý z variantov -13910 C/C, alebo -22018 G/G. Na vznik ochorenia vplývajú okrem genetických aj environmentálne faktory, preto nie je vylúčená negenetická forma laktózovej intolerancie.

Výsledok:

Výsledok vyšetrenia je dostupný do 15 pracovných dní - šifrovaný na e-mail, heslo SMS.

Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Odporúčame výsledky konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne s našim genetikom.