Genetika

Trombofilné stavy – varianty FII a FV

Trombofilné stavy – varianty FII a FV Hematologické ochorenia

Trombofília môže byť vrodenou alebo získanou poruchou hemostázy – zrážanlivosti krvi, ktorá vedie k zvýšenej náchylnosti k trombóze – tvorbe krvných zrazenín na stenách ciev. Tým dochádza k ich čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu.

Cena: 55 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Ochorenie:

Trombóza najčastejšie postihuje hlboko uložené žily dolných končatín (hlboká žilová trombóza). Časť zrazeniny sa môže uvoľniť a putovať do pľúc, vtedy vzniká pľúcna embólia. Taktiež môže dôjsť k artériovej trombóze (upchatie dôležitých tepien), čoho dôsledkom je infarkt myokardu, mozgová mŕtvica a i. Trombofília môže byť taktiež príčinou opakujúcich sa potratov.

Pri vrodených trombofíliach ide o geneticky podmienený sklon k trombóze. Všetky koagulačné faktory aj ďalšie proteíny zúčastňujúce sa regulácie zrážania krvi sú kódované DNA (génmi). Ak dôjde k zmene na úrovni génu (mutácia, variant) - môže dôjsť aj k zmene hladiny poprípade funkcie proteínu, ktorý kóduje. Najzávažnejšie sú mutácie (varianty) v génoch kódujúcich Faktor V a Faktor II. Leiden variant v géne F5 spôsobuje rezistenciu na antikoagulačný efekt APC (aktivovaného proteínu C), čo následne vedie k zvýšenej zrážanlivosti krvi. Variant v géne F2 spôsobuje zvýšenú koncentráciu protrombínu v krvnej plazme, a teda aj zvýšené riziko trombózy.

K získanej trombofíli vedie množstvo ochorení a rizikových faktorov, napr.: vyšší vek, gravidita a šestonedelie, hormonálna substitučná liečba, hormonálna antikoncepcia, operácia, dlhodobá imobilizácia, nikotinizmus, stres, úrazy, obezita, dehydratácia, ochorenia - maligné nádory, diabetes mellitus, autoimunitné ochorenia,  antifosfolipidový sy., nefrotický sy., infekcie.

Kombinácia vrodených a získaných porúch významne zvyšuje riziko trombózy.

Pro koho je vyšetrenie určené:

Vyšetrenie je určené:

  • pre ženy, ktoré sa rozhodnú pre hormonálnu antikoncepciu
  • pri poruchách plodnosti
  • pri opakovaných potratoch a komplikáciách v gravidite
  • pri výskyte tromboembolickej choroby v mladom veku
  • pri pozitívnej rodinnej anamnéze

Znalosť vrodenej predispozície k zrážanlivosti krvi môže pomôcť nielen v reprodukčnom období života, ale aj pri operáciách, dlhodobom znehybnení, sedavom zamestnaní alebo liečbe chronických alebo onkologických ochorení.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie je potrebný odber krvi, ktorý vykonáme u nás v laboratóriu. Pred odberom nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim.

Rozsah vyšetrenia: FV Leiden  -  variant 1691G˃A v géne F5, ktorý kóduje koagulačný Faktor V.

                                   FII Protrombín - variant 20210G˃A v géne F2, ktorý kóduje koagulačný Faktor II.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa. Ak si želáte analýzu u osoby mladšej ako 15.rokov, je nutné zabezpečiť odber v spolupráci s Vaším pediatrom.

Krvná vzorka pre tento test musí byť odobratá do EDTA roztoku.

Poskytovateľom genetického vyšetrenia je medicínske laboratórium GENEXPRESS, spol. s r.o. (www.genexpress.sk) realizujúca predmetné genetické vyšetrenie, ktorá udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi: AGEL, a.s. ako spolupracujúcemu laboratóriu na sprostredkovanie predmetného genetického vyšetrenia. Sprostredkovateľ je oprávnený evidovať žiadosť o genetické vyšetrenie, sprostredkovať žiadosť Poskytovateľovi, vykonať odber materiálu, doručiť odobraný materiál Poskytovateľovi, podpísať žiadanku o genetické vyšetrenie,  realizovať príjem platby za genetické vyšetrenie a sprostredkovať výsledky vyšetrenia vyšetrovanej osobe / zákonnému zástupcovi dohodnutým spôsobom.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Interpretácia vyšetrenia:

FV Leiden 1691G˃A

Štandardná sekvencia - mutácia (variant) nebola detegovaná

Heterozygot -  mutácia (variant) bola detegovaná v 1 kópii (3-8 krát vyššie riziko vzniku trombózy)

Homozygot - mutácia (variant) bola detegovaná v oboch kópiách (80-krát vyššie riziko vzniku trombózy)

(heterozygot  + antikoncepcia → 16x vyššie riziko)

 

FII Protrombín 20210G˃A

Štandardná sekvencia - mutácia (variant) nebola detegovaná

Heterozygot -  mutácia (variant) bola detegovaná v 1 kópii (2-5 krát vyššie riziko vzniku trombózy)

Homozygot - mutácia (variant) bola detegovaná v oboch kópiách (50-krát vyššie riziko vzniku trombózy)

(heterozygot  + antikoncepcia → 30-35x vyššie riziko)

Výsledok:

Výsledok vyšetrenia je dostupný do 15 pracovných dní - šifrovaný na e-mail, heslo SMS.

Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Odporúčame výsledky konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne s našim genetikom.