Genetika

Gilbertov syndróm (Žltačka)

Gilbertov syndróm (Žltačka) Poruchy metabolizmu a metabolické ochorenia

Gilbertov syndróm je vrodené dedičné ochorenie, pri ktorom dochádza k zvýšeniu hladiny bilirubínu v krvi. Hromadenie bilirubínu je spôsobené narušením jeho metabolizmu a prejavuje sa žltačkou, čiže žltým sfarbením pokožky a očných bielkov.

Cena: 50 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Ochorenie:

Nekonjugovaná forma bilirubínu vzniká rozpadom červených krviniek a preto aby mohol byť bilirubín odstránený z tela musí byť premenený na konjugovanú formu. Táto premena prebieha v pečeni pomocou enzýmu UGT1A1. Gilbertov syndróm je benígna autozomovo  recesívne dedičná porucha metabolizmu bilirubínu, ktorá je spôsobená vrodenou mutáciou v géne UGT1A1, v dôsledku čoho sa nekonjugovaný bilirubín hromadí v krvi a prejavuje sa žltačkou (ikterom).

Hromadenie bilirubínu je časté najmä pri záťažových situáciách, po hladovaní, fyzickej námahe, konzumácii alkoholu, infekcii. Príznaky sa môžu vyskytnúť už v novorodeneckom období výrazným a prolongovaným ikterom, avšak hladiny bilirubínu kolíšu a častokrát nemusia dosiahnuť hladinu, ktorá spôsobuje žltačku.

Ide o pomerne častú chorobu s frekvenciou výskytu až 10 %. Gilbertov syndróm sa prejavuje častejšie u mužov. Syndróm býva obvykle náhodne potvrdený pri vyšetrovaní adolescentov najčastejšie medzi 15-20 rokom. 

Pro koho je vyšetrenie určené:

 Pre všetkých s nasledujúcimi prejavmi ochorenia:

  • opakujúca sa, asymptomatická  žltačka
  • biochémia: bilirubín v krvi do 80 umol / l opakovane

Po zvýšenej záťaži, strese, operácii, infekcii, nedostatku spánku, hladovaní sú prítomné:

  • pocity nevoľnosti
  • bolesti brucha
  • zvýšená únavnosť
  • problémy s koncentráciou
  • tlak pod pravým rebrom
  • subikterus skléry (žlté zafarbenie očného bielka)

Laboratórne okrem vyššieho celkového bilirubínu sú ostatné parametre v norme.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie je potrebný odber krvi, ktorý vykonáme u nás v laboratóriu. Pred odberom nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim.

Rozsah vyšetrenia: Analýza DNA variantu v promótore génu UGT1A1.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa. Ak si želáte analýzu u osoby mladšej ako 15.rokov, je nutné zabezpečiť odber v spolupráci s Vaším pediatrom.

Krvná vzorka pre tento test musí byť odobratá do EDTA roztoku.

Poskytovateľom genetického vyšetrenia je medicínske laboratórium GENEXPRESS, spol. s r.o. (www.genexpress.sk) realizujúca predmetné genetické vyšetrenie, ktorá udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi: AGEL, a.s. ako spolupracujúcemu laboratóriu na sprostredkovanie predmetného genetického vyšetrenia. Sprostredkovateľ je oprávnený evidovať žiadosť o genetické vyšetrenie, sprostredkovať žiadosť Poskytovateľovi, vykonať odber materiálu, doručiť odobraný materiál Poskytovateľovi, podpísať žiadanku o genetické vyšetrenie,  realizovať príjem platby za genetické vyšetrenie a sprostredkovať výsledky vyšetrenia vyšetrovanej osobe / zákonnému zástupcovi dohodnutým spôsobom.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Interpretácia vyšetrenia:

Genetický test Vám potvrdí, či trpíte Gilbertovým syndrómom, prípadne či ste prenášačom tohto ochorenia.

Výsledok:

Výsledok vyšetrenia je dostupný do 15 pracovných dní – šifrovaný na e-mail, heslo SMS.

Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Odporúčame výsledky konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne s našim genetikom.