Genetika

Stanovenie zygozity dvojčiat

Stanovenie zygozity dvojčiat Iné zriedkavé ochorenia

Stanovenie zygozity dvojčiat umožňuje jednoznačne zistiť, či sú dvojčatá jednovaječné (monozygotné), alebo dvojvaječné (dizygotné).

Cena: 150 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: KRV

O čo ide:

Jednovaječné dvojčatá vznikajú oplodnením jedného vajíčka jednou spermiou, pričom oplodnené vajíčko sa potom rozdelí na dve. Jednovaječné dvojčatá zdieľajú rovnaké genómy a sú vždy rovnakého pohlavia. Dvojvaječné dvojčatá sú výsledkom oplodnenia dvoch samostatných vajíčok dvoma rôznymi spermiami počas toho istého tehotenstva. Takéto dvojčatá sú geneticky odlišné a sú si podobní ako akýkoľvek súrodenci, ktorí nie sú dvojčatami.

Tento genetický test umožňuje porovnať DNA profil medzi jedincami na základe STR polymorfizmov, čo jednoznačne potvrdí/vyvráti jednovaječnosť dvojčiat.

Pro koho je vyšetrenie určené:

Pre rodičov, ktorí chcú jednoznačne zistiť zygozitu dvojčiat.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie je potrebný odber krvi, ktorý vykonáme u nás v laboratóriu. Pred odberom nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim.

Rozsah vyšetrenia: Analýza DNA, vyšetrenie 16 markerov typu STR

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa. Ak si želáte analýzu u osoby mladšej ako 15.rokov, je nutné zabezpečiť odber v spolupráci s Vaším pediatrom.

Krvná vzorka pre tento test musí byť odobratá do EDTA roztoku.

Poskytovateľom genetického vyšetrenia je medicínske laboratórium GENEXPRESS, spol. s r.o. (www.genexpress.sk) realizujúca predmetné genetické vyšetrenie, ktorá udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi: AGEL, a.s. ako spolupracujúcemu laboratóriu na sprostredkovanie predmetného genetického vyšetrenia. Sprostredkovateľ je oprávnený evidovať žiadosť o genetické vyšetrenie, sprostredkovať žiadosť Poskytovateľovi, vykonať odber materiálu, doručiť odobraný materiál Poskytovateľovi, podpísať žiadanku o genetické vyšetrenie,  realizovať príjem platby za genetické vyšetrenie a sprostredkovať výsledky vyšetrenia vyšetrovanej osobe / zákonnému zástupcovi dohodnutým spôsobom.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením nie je nutná.

Interpretácia vyšetrenia:

Absolútna zhoda v DNA profile vyšetrovaných 16 STR markerov potvrdzuje jednovaječnosť dvojčiat.

Výsledok:

Výsledok vyšetrenia je dostupný do 15 pracovných dní - šifrovaný na e-mail, heslo SMS.

Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Nie je potrebná konzultácia výsledku vyšetrenia.