Genetika

Cystická fibróza

Cystická fibróza Iné zriedkavé ochorenia

Cystická fibróza je autozomálne recesívne dedičné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku mutácií v géne CFTR. Výsledkom je chronické poškodenie pľúc, pankreasu a reprodukčného systému. Patrí k najčastejším závažným dedičným ochoreniam v Strednej Európe, pričom na Slovensku sa s cystickou fibrózou ročne narodí 15 – 20 detí.

Cena: 190 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Ochorenie:

Cystická fibróza (CF) je geneticky podmienené ochorenie, ktoré postihuje primárne respiračný (časté a opakované infekcie), zažívací (mekóniový ileus, pankreatická nedostatočnosť) a reprodukčný systém (azoospermia u mužov a nízka fertilita u žien). Klinické prejavy CF sú dôsledkom poruchy transportu elektrolytov cez nefunkčný alebo funkčne obmedzený chloridový kanál, ktorý je kódovaný génom CFTR. V prípade mutovaného CFTR proteínu dochádza k redukcii alebo eliminácii transportu chloridov cez CFTR kanál, následne dochádza k redukcii sekrécie chloridov a vody do lúmenu dýchacích ciest, čo spôsobí hyperabsorbciu sodíka a vody z lúmenu, čím sa dehydratuje a zahusťuje sekrét epiteliálnych buniek. Tvorba abnormálneho hustého sekrétu/hlienu narušuje normálnu funkciu viacerých orgánov.

Klinická manifestácia CF môže byť variabilná tak medzi rodinami ako aj v rámci jednej rodiny, pričom dôležitú úlohu zohrávajú typy mutácie identifikované u pacienta. Cystická fibróza je recesívne ochorenie, čo znamená, že pacient je nositeľom dvoch mutácií v géne CFTR.

Toto ochorenie sa zvyčajne diagnostikuje v rámci novorodeneckého skríningu, avšak neodhalí či nie ste prenášačom tohto ochorenia alebo sa u pacienta nevyskytuje atypická forma CF. Na Slovensku sa na základe výsledkov novorodeneckého skríningu odhaduje prevalencia 1: 5500-6200.

V géne CFTR je doteraz popísaných viac ako 2000 mutácií, avšak väčšina z nich je v populácii extrémne zriedkavých. Z tohto dôvodu rutinne vyšetrovaný panel pokrýva 50 najčastejších CFTR mutácií, ktoré sa vyskytujú u 98% pacientov.

Pro koho je vyšetrenie určené:

  • pre tých, čo chcú vedieť, či sú prenášači ochorenia
  • dospelým osobám s pozitívnou rodinnou anamnézou CF
  • partnerom pacientov s CF
  • partnerským párom aktuálne plánujúcim graviditu
  • v prípade mužskej neplodnosti

ak došlo k niektorým prejavom u Vášho dieťaťa napriek negatívnemu novorodeneckému skríningu

  • respiračné problémy − dlhodobo pretrvávajúci vlhký kašeľ, opakované pľúcne infekcie, infekcie horných dýchacích ciest, zápaly prínosových dutín a upchatý nos.
  • tráviace ťažkosti – neschopnosť absorbovať živiny, opuch brucha, strata chuti do jedla, neprospievanie a spomalený rast, silná zápcha alebo až nepriechodnosť čriev (u bábätiek mekoniový ileus).

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie je potrebný odber krvi, ktorý vykonáme u nás v laboratóriu. Pred odberom nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim.

Rozsah vyšetrenia: Analýza DNA, identifikácia 50 najčastejších mutácií v géne CFTR

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa. Ak si želáte analýzu u osoby mladšej ako 15.rokov, je nutné zabezpečiť odber v spolupráci s Vaším pediatrom.

Krvná vzorka pre tento test musí byť odobratá do EDTA roztoku.

Poskytovateľom genetického vyšetrenia je medicínske laboratórium GENEXPRESS, spol. s r.o. (www.genexpress.sk) realizujúca predmetné genetické vyšetrenie, ktorá udeľuje súhlas Sprostredkovateľovi: AGEL, a.s. ako spolupracujúcemu laboratóriu na sprostredkovanie predmetného genetického vyšetrenia. Sprostredkovateľ je oprávnený evidovať žiadosť o genetické vyšetrenie, sprostredkovať žiadosť Poskytovateľovi, vykonať odber materiálu, doručiť odobraný materiál Poskytovateľovi, podpísať žiadanku o genetické vyšetrenie,  realizovať príjem platby za genetické vyšetrenie a sprostredkovať výsledky vyšetrenia vyšetrovanej osobe / zákonnému zástupcovi dohodnutým spôsobom.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Interpretácia vyšetrenia:

Genetický test odhalí či sa u Vás vyskytujú najčastejšie mutácie v géne CFTR. Identifikácia dvoch mutácií potvrdzuje diagnózu cystickej fibrózy. Prítomnosť jednej mutácie znamená, že ste prenášačom tohto ochorenia. Ak sa stretnú dvaja prenášači je pravdepodobnosť, že ich potomkovia budú trpieť týmto ochorením 25% a 50% že budú toto ochorenie ďalej prenášať.

Výsledok:

Výsledok vyšetrenia je dostupný do 15 pracovných dní - šifrovaný na e-mail, heslo SMS.

Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Odporúčame výsledky konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne s našim genetikom.