Prevencia

Senior balík

Senior balík

Balíček vyšetrení určený pre seniorov, bez ohľadu na vek a pohlavie. Komplexný skríning najbežnejších ochorení vyššieho veku. Pre potreby vyšetrenia je nutné priniesť so sebou vzorku stolice a moču.

Cena: 120 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV, MOČ, STOLICA (pre potreby vyšetrenia je potrebné priniesť so sebou vzorku moču a stolice)

Popis vyšetrenia:

Zameriava sa na ochorenia postihujúce vyšší vek ako cukrovka/diabetes, posúdenie funkcie obličiek, stav pečene, lipidového systému, hladiny základných minerálov, zápalového proteínu, anémie, poruchách štítnej žľazy, kostného metabolizmu, skríningový test na prítomnosť krvi v stolici, a tiež vyšetrenie proBNP ako markera srdcového zlyhávania.

Vyšetrenia, ktoré sú súčasťou balíčka:

 • Krvný obraz s diferenciálnym rozpočtom leukocytov
 • Funkcia pankreasu: Amyláza pankreatická
 • Hladina cukru: Glukóza
 • Funkcia obličiek:
  • Kreatinín
  • Urea/močovina
  • Kyselina močová
  • Moč chemicky + sediment
 • Pečeňové funkcie:  
  • Bilirubín
  • AST
  • ALT
  • GGT
 • Tuky a lipidový metabolizmus:
  • Cholesterol celkový
  • Cholesterol HDL
  • Cholesterol LDL
 • Zápalový marker: CRP
 • Minerálie:
  • Sodík
  • Draslík
  • Chloridy
  • Vápnik
  • Horčík
 • Anémia:
  • Železo
  • Feritín
 • Vyšetrenie hormónov štítnej žľazy – TSH
 • Kardiálne markery:
  • CK
  • proBNP
 • Kostný metabolizmus:
  • Vitamín D
  • CTx 
  • P1NP
 • Dôkaz krvi v stolici imunochemickou analýzou

Pre koho je vyšetrenie určené:

 • Pre seniorov bez ohľadu na vek a pohlavie

 Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vaším ošetrujúcim lekárom.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie potrebujeme:  

 • vzorku krvi - odber krvi sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Na odber je potrebné prísť nalačno. Večer pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá. Ráno pred odberom nefajčite, vypite dostatočné množstvo vody (1/4 litra vody alebo nesladeného čaju).

 • ďalej pre vyšetrenie potrebujeme, aby ste doniesli v deň odberu prvý ranný jednorázový moč a vzorku stolice v sterilnej skúmavke (zakúpite v lekárni alebo si vopred vyžiadajte na odberovom mieste).

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Výsledok: 

 • do 3 pracovný dní - šifrovane na e-mail, heslo SMS.
 • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom. 

Interpretácia vyšetrenia:

Vyšetrenie ukáže, či netrpíte skrytou chorobou alebo zápalovým ochorením, nedostatkom minerálov, nemáte rednutie kostí, anémiu alebo predpoklad srdcového zlyhania. Získate informácie o stave Vašej pečene a žlčových cestách, zistíte hladinu cholesterolu, dostanete informáciu o stave vašich obličiek a kolorektálnych ťažkostiach.