Pre ženy

Zdravie vaječníkov

Zdravie vaječníkov

Karcinóm ovária je jednou z najčastejších príčin úmrtia žien na celom svete, laboratórne vyšetrenia nádorových markerov HE4 a CA125, s výpočtom ROMA indexu.

Cena: 48 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Popis vyšetrenia:

Vyšetrenie nádorových markerov HE4 a CA 125 a následný výpočet tzv. ROMA indexu možno použiť ako pomoc pri rozhodovaní, či má rezistencia v malej panve benígny charakter, alebo je suspektná z malignity. Podmienkou pre stanovenie definitívnej diagnózy je následná histopatologická verifikácia nálezu po laparotómii, k čomu je potrebný súhlas pacientky z hodnôt týchto parametrov. Ide o neinvazívne  a bezbolestné vyšetrenie len z odberu krvi .

Pre koho je vyšetrenie určené:

Pre ženy pre posúdenie rizika ovariálneho karcinómu s rezistenciou nejasnej povahy v malej panve a pri monitoringu už potvrdeného ovariálneho karcinómu.

Konzultácia pred/po vyšetrení:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s Vaším ošetrujúcim lekárom, vrátane následnej konzultácie laboratórnych výsledkov s gynekológom.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie potrebujeme vzorku krvi - odber krvi sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá, je potrebné prísť nalačno.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Výsledok:

  • do 2 pracovných dní - šifrovane na e-mail, heslo SMS.
  • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom. 

Interpretácia vyšetrenia:

Na základe výpočtu ROMA score (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) zahrňující koncentráciu CA 125 a HE4 je možno odhadnúť riziko epitelového karcinómu ovária. Hodnota ROMA score v percentách udává pravdepodobnosť prítomnosti epitelového karcinómu ovária, pokiaľ je u pacientky zobrazovacou metódou zachytená abnormalita v oblasti ovárií. Moore uvádza úspešnosť klasifikácie karcinómu do nízkorizikovej a vysoko rizikovej skupiny 93,8 % (Moore, 2009).

Premenopauzálne ženy:

  • ROMA < 11,3 % – nízke riziko operačného nálezu epiteliálneho ovariálneho karcinómu
  • ROMA ≥ 11,3 % – vysoké riziko operačného nálezu epiteliálneho ovariálneho karcinómu

Postmenopauzálne ženy:

  • ROMA < 29,8 % – nízke riziko operačného nálezu epiteliálneho ovariálneho karcinómu
  • ROMA ≥ 29,8 % – vysoké riziko operačného nálezu epiteliálneho ovariálneho karcinómu