Civilizačné ochorenia

Pre každého

Pre každého

Preventívne vyšetrenie určené pre každého, kto chce preveriť aktuálny zdravotný stav. Pre potreby vyšetrenia je nutné priniesť so sebou vzorku moču.

Cena: 35 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV, MOČ (pre potreby vyšetrenia je potrebné priniesť so sebou vzorku moču)

Popis vyšetrenia:

Balíček laboratórnych vyšetrení pre všeobecné posúdenie zdravotného stavu skôr a nad rámec ako na zákonnej preventívnej prehliadke. Poskytuje širšie spektrum diagnostických vyšetrení na preverenie vášho zdravia. Získajte prehľad o vašom zdravotnom stave a zdravotných rizikách skôr ako vás prekvapí nejaké vážne ochorenie.

Vyšetrenia, ktoré sú súčasťou balíčka:

 • Krvný obraz
 • Hladina cukru: glukóza
 • Posúdenie výživy a vnútorného stavu organizmu: celkové bielkoviny a albumín
 • Tuky a lipidový metabolizmus: cholesterol celkový, HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly
 • Funkcia obličiek: kreatinín a urea/močovina, posúdenie glomerulárnej filtrácie obličiek, moč chemicky + sediment
 • Pečeňové funkcie: bilirubín celkový, enzýmy ALT, AST, GMT, ALP, AMS
 • Hladina minerálov: Ca (vápnik), Mg (horčík), Fe ( železo)
 • Zápalový marker: CRP
 • Štítna žľaza: TSH
 • Vitamín D

Pre koho je vyšetrenie určené:

 • pre osoby, ktoré chcú zistiť svoj aktuálny zdravotný stav

Konzultácia pred/po vyšetrení:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s Vaším ošetrujúcim lekárom, vrátane následnej konzultácie laboratórnych výsledkov.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie potrebujeme:  

 • vzorku krvi - odber krvi sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá, je potrebné prísť nalačno.
 • v deň odberu si doneste prvý ranný jednorázový moč v sterilnej skúmavke (zakúpite v lekárni alebo si vyžiadajte vopred na odberovom mieste)

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Výsledok:

 • do 2 pracovných dní – šifrovanie na e-mail, heslo SMS.
 • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.