Civilizačné ochorenia

KARDIO balík

KARDIO balík

Komplexné zhodnotenie stavu kardiovaskulárneho/srdcovo-cievneho systému.

Cena: 114 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Popis vyšetrenia:

Kardiovaskulárne choroby patria medzi najčastejšiu príčinu úmrtí na svete vrátane Slovenskej republiky. Vzhľadom na súčasný životný štýl dosahujú pandemický, teda celosvetový rozmer.

Srdcovo-cievne (kardiovaskulárne) choroby patria k dominantným chorobám obehovej sústavy, pričom jednou z hlavných príčin ich vzniku je ateroskleróza. Je to proces, kedy prichádza k zmene štruktúry a funkcie cievnej steny, čo vedie k postupnému zúženiu alebo úplnému uzáveru tepny. Vzniká buď náhle, teda akútne, alebo postupne, čiže chronicky. Charakteristickým znakom je nahromadenie usadenín v cievach, ktoré bránia správnemu prietoku krvi k orgánom a tkanivám.

KARDIO balík obsahuje vyšetrenia:

 • krvný obraz
 • základné koagulačné vyšetrenia (D-Dimér, INR, APTT, Fibrinogén)
 • glukóza
 • funkcia obličiek: kreatinín
 • posúdenie funkcie pečene: celkový bilirubín, ALT
 • metabolizmus tukov: cholesterol, LDL a HDL cholesterol, triacylglyceroly
 • aterogenita: výpočet aterogénneho indexu, pomeru Apo-B/Apo-A
 • ďalšie rizikové faktory aterosklerózy: kyselina močová, vysokosenzitívny CRP
 • posúdenie stavu myokardu: vysokosenzitívny troponín T(hs TnT) a pro-BNP

Pre koho je vyšetrenie určené:

Pre všetkých, ktorí chcú zhodnotiť alebo overiť stav svojho srdcovo-cievneho systému. Ideálne je tiež vyšetrenie pre osoby, ktoré majú:

 • vysoký krvný tlak
 • fajčia
 • stres
 • nevhodnú stravu (prevaha sacharidov, soli, mastné a vyprážané jedlá)
 • životný štýl (obezita, sedavé zamestnanie, slabá fyzická a športová aktivita)
 • výskyt srdcovo-cievnych ochorení v rodine

Konzultácie pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Ako vyšetrenie prebieha: 

Na vyšetrenie potrebujeme vzorku vašej krvi. Odber sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá, je potrebné prísť nalačno. 

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Na vyšetrenie môže prísť mladistvý od 15. roku života v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Interpretácia vyšetrenia:

 • Vyšetrenie krvného obrazu umožňuje odhaliť anémiu, zásobenie tkanív kyslíkom, vylúčiť infekciu alebo poruchu imunitného systému.
 • Glykémia (hladina glukózy) nalačno je diagnostický parameter pre diabetes mellitus.
 • Kreatinín je považovaný za dobrý ukazovateľ stavu glomerulárnej filtrácie v obličkách, jeho koncentrácia v sére závisí od filtračnej činnosti obličiek a od množstva svalovej hmoty.
 • Bilirubín je významným diagnostickým markerom pri chronických ochoreniach pečene (zvýšené hodnoty), najmä tých, ktoré sú sprevádzané cholestázou.
 • ALT je enzým využívaný na diagnostiku hepatocelulárneho poškodenia, zvýšené hodnoty ALT sú u väčšiny ochorení pečene.
 • Sodík (Na) a draslík (K) sú základné minerály nevyhnutné pre bežné fyziologické procesy v tele, riadia hospodárenie s vodou v tkanivách a prispievajú aj k správnej funkcii obličiek. Výraznejšia zmena ich hodnôt môže viesť k zmene krvného tlaku a ku vzniku opuchov.
 • Hladina triacylglycerolov a cholesterolu sú základné ukazovatele metabolizmu tukov, ktoré závisia od stravy, fyzickej aktivity, fungovania metabolizmu ako celku. LDL cholesterol je považovaný za významný marker kardiovaskulárneho rizika a pri monitorovaní farmakologickej liečby hypercholesterolémie, je to aterogénny marker. HDL cholesterol je anti-aterogénny, t.j. zvýšená koncentrácia HDL cholesterolu má ochranný účinok proti rozvoju ischemickej choroby srdca, zatiaľ čo znížená koncentrácia kardiovaskulárne riziko zvyšuje.
 • Pomer ApoB/ApoA1 predstavuje vyjadrenie pomeru aterogénnych (apoB) a antiaterogénnych (apoA1) lipoproteínových častíc plazmy.
 • D-dimér je vysoko citlivý marker, ktorý poukazuje na aktiváciu fibrinolýzy- procesu rozpúšťania tzv. fibrínovej zrazeninyt.j. bielkoviny, ktorá tvorí základ krvnej zrazeniny. Najčastejším prejavom venózneho tromboembolizmu je hlboká žilová trombóza, alebo pľúcna embólia, s ktorou priamo súvisí zvýšenie hladiny D-diméru v krvi.
 • Na posúdenie stavu myokardu je súčasťou balíka aj stanovenie vysokosenzitívneho troponínu T (diagnostický marker pre infarkt myokardu) Koncentrácie hs-cTnT musia byť hodnotené spolu s výsledkami kompletného klinického vyšetrenia vrátane EKG a klinických symptómov. Pro-BNP je marker srdcového zlyhávania: zvýšené hodnoty predikujú nepriaznivú prognózu a poukazujú na kongestívne zlyhávanie srdca (spojené so zadržiavaním krvi (odb. stagnácia, stáza) v orgánoch (kongescia), preto máva prívlastok „kongestívne“) , ale aj mierne formy kardiálnej dysfunkcie.

Výsledok:

 • Výsledok vyšetrenia je dostupný do 2-3 pracovných dní vo forme šifrovaného e-mailu a hesla vo forme SMS.

 • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Odporúčame výsledky konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne internistom a/alebo kardiológom.