Civilizačné ochorenia

Cukrovka

Cukrovka

Komplexné zhodnotenie stavu pri diabetes mellitus alebo podozrení na ochorenie.

Cena: 72 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV, MOČ (pre potreby vyšetrenia je potrebné priniesť so sebou vzorku moču)

Popis vyšetrenia:

Cukrovka, diabetes mellitus, je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi, čo je následkom poruchy organizmu produkovať alebo využívať hormón inzulín. Podľa toho rozdeľujeme diabetes na dva typy -  diabetes 1. a 2. typu. Diabetes 1. typu je autoimunitné ochorenie na rozdiel od diabetu 2. typu, ktoré je získané.

CUKROVKA balík obsahuje vyšetrenia:

 • krvný obraz
 • základný ionogram: sodík, draslík
 • základné parametre metabolizmu cukrov: glukóza, glykovaný hemoglobín
 • metabolizmus tukov: cholesterol celkový, HDL, LDL, triacylglyceroly
 • funkcie obličiek: kreatinín, močovina, kyselina močová, odhad filtračnej schopnosti obličiek
 • poruchy funkcie obličiek: pomer albumín/kreatinín v moči, vyšetrenie moču chemicky a vyšetrenie močového sedimentu
 • posúdenie schopnosti pankreasu: C-peptid a hladina inzulínu, index inzulínovej rezistencie – tzv. index  HOMA
 • autoimunitné diabetes protilátky: anti-IA2, anti-GAD, anti-IAA

Pre koho je vyšetrenie určené:

Pre všetkých, ktorí chcú zhodnotiť alebo overiť stav svojho organizmu pri podozrení na cukrovku alebo pri prítomnosti nasledovných príznakov:

 • časté močenie
 • sucho v ústach najčastejšie v noci
 • neustály smäd
 • pocit únavy, slabosť
 • chudnutie
 • časté zápaly a svrbenie v genitálnej oblasti
 • ťažko hojace sa rany
 • zhoršenie zraku
 • svalové zášklby dolných končatín

Konzultácie pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Ako vyšetrenie prebieha:

 • Na vyšetrenie potrebujeme vzorku vašej krvi (odber sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily) a na odber je potrebné doniesť vzorku ranného moču v sterilnej skúmavke. ktorú si môžete zakúpiť v ktorejkoľvek lekárni alebo vám ju poskytneme zdarma v niektorom z našich laboratórií alebo odberových miest.
 • Pred odberom krvi nekonzumujte alkohol a mastné jedlá, je potrebné prísť nalačno
 • Pred odberom dodržiavajte pitný režim (čistá voda a nesladené nápoje).
 • Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Na vyšetrenie môže prísť mladistvý od 15. roku života v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Interpretácia vyšetrenia:

 • Vyšetrenie krvného obrazu umožňuje odhaliť anémiu, zásobenie tkanív kyslíkom, vylúčiť infekciu alebo poruchu imunitného systému.
 • Sodík a draslík sú základné minerály nevyhnutné pre bežné fyziologické procesy v tele, riadia hospodárenie s vodou v tkanivách a prispievajú aj k správnej funkcii obličiek. Výraznejšia zmena ich hodnôt môže viesť k zmene krvného tlaku a ku vzniku opuchov.
 • Glykémia (hladina glukózy) nalačno je diagnostický parameter pre diabetes mellitus.
 • Hemoglobín HbA1c (glykovaný hemoglobín) poukazuje na hladiny glukózy za posledných približne 120 dní, umožňuje nám zhodnotiť riziko rozvoja diabetických komplikácií. Hladina závisí od mnohých faktorov, najčastejšie od príjmu potravy a fyzickej záťaže.
 • Kreatinín je považovaný za dobrý ukazovateľ stavu glomerulárnej filtrácie v obličkách, jeho koncentrácia v sére závisí od filtračnej činnosti obličiek a od množstva svalovej hmoty.
 • Hladina triacylglycerolov a cholesterolu sú základné ukazovatele metabolizmu tukov, ktoré závisia od stravy, fyzickej aktivity, fungovania metabolizmu ako celku. LDL cholesterol je považovaný za významný marker kardiovaskulárneho rizika a pri monitorovaní farmakologickej liečby hypercholesterolémie, je to aterogénny marker. HDL cholesterol je anti-aterogénny, t.j. zvýšená koncentrácia HDL cholesterolu má ochranný účinok proti rozvoju ischemickej choroby srdca, zatiaľ čo znížená koncentrácia kardiovaskulárne riziko zvyšuje.
 • Hormón inzulín produkujú bunky podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Je najdôležitejší pri metabolizme cukrov. Nazýva sa aj hormónom sýtosti či nadbytku a pomáha ukladať tuky. C-peptid („conecting peptide“) je spojovacia bielkovina v molekule proinzulínu, ktorá informuje o tvorbe vlastného inzulínu beta bunkami v podžalúdkovej žľaze (pankrease). Jeho hladina v krvi je teda nezávislá od exogénne (liečebne) podaného inzulínu. V periférnom obehu pretrváva dlhšie ako inzulín.
  HOMA IR alebo index inzulínovej rezistencie, je vypočítaný  parameter (pomer hladiny inzulínu a glukózy) a indikátor poruchy  glukózového metabolizmu.
 • Autoprotilátky pri diabete:
 • Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej (anti GAD) sú prítomné u približne 70 – 80 % pacientov s diabetes mellitus 1. typu. 
 • Autoprotilátky proti inzulínu (anti-IAA) sú tiež častejšie pri diabetes mellitus 1.typu, viac u detí (60 %) než u dospelých, ale sa môžu objaviť aj pri liečbe inzulínom.
 • Protilátky proti tyrozínfosfatáze (anti-IA2) sú pozitívne u 60 – 70 % diabetikov 1. typu, výskyt u diabetikov 2. typu je menej častý.

Výsledok:                                                                                            

 • Výsledok vyšetrenia je dostupný do 3 - 4 pracovných dní vo forme šifrovaného e-mailu a hesla vo forme SMS.
 • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môže výsledky vyšetrenia konzultovať?

Odporúčame výsledky konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne internistom  a/alebo diabetológom.

Cukrovka je závažné ochorenie vyžadujúce si doživotnú liečbu. Liečba cukrovky patrí do rúk lekárom, ľahšie formy by mal zvládnuť všeobecný lekár, ťažšie formy cukrovky lieči diabetológ.
Celkový prístup k liečbe cukrovky je komplexný a vyžaduje si:

 • edukáciu pacienta,
 • úpravu životného štýlu,
 • zmenu stravovania,
 • efektívnu liečbu liekmi.