Civilizačné ochorenia

Anémia

Anémia

Anémia alebo chudokrvnosť je častý chorobný stav, ktorý je definovaný ako zníženie koncentrácie hemoglobínu v periférnej krvi: nedostatok červených krviniek alebo zníženie koncentrácie hemoglobínu v červených krvinkách. Hemoglobín je krvné farbivo prenášajúce kyslík v červených krvinkách.

Cena: 21 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Popis vyšetrenia:

Nedostatok červených krviniek znamená, že srdcovocievny systém nie je schopný priviesť dostatočné množstvo kyslíka ku všetkým častiam tela. Následné zníženie obsahu kyslíka v tkanivách môže viesť k závažnému poškodeniu organizmu. Základné vyšetrenie sa skladá z vyšetrenia krvného obrazu (počet erytrocytov, hodnota hemoglobínu) a vyšetrenia parametrov metabolizmu železa, vitamínu B12 a folátov je dôležitou súčasťou rýchlej a efektívnej diagnostiky anémií.

Príčiny vzniku:

  • zvýšené krvné straty – posthemoragické (akútne krvácanie, krvácanie z tráviaceho systému z vredov alebo pri nádore),

  • porucha krvotvorby (nedostatok železa, vitamínu B12, kyseliny listovej, aplastická, myeloblastická anémia, anémia pri chronických ochoreniach, znížená funkcia štítnej žľazy, ochorenia obličiek – znížená tvorba erytropoetínu, poškodenie kostnej drene toxínmi, žiarením, nádormi alebo fibrózou),

  • zvýšený rozpad erytrocytov (vrodené a získané hemolytické anémie, talasémia, liekmi navodená hemolytická anémia).

Pre koho je vyšetrenie určené:

Pri prejavoch ako bledosť kože, únavnosť, bolesti hlavy, neprospievanie, nechutenstvo, zvýšenie pulzu, pocit búšenia srdca, dýchavičnosť, môže sa vyskytnúť aj kolaps. Žltačka sprevádza náhly vznik anémie z rozpadu červených krviniek.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vaším ošetrujúcim lekárom.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie potrebujeme malú vzorku vašej krvi. Odber sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá, nie je potrebné prísť nalačno. Vo vzorke krvi sa vyšetrí krvný obraz a biochemické parametre metabolizmu železa.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Výsledok:

  • do 2 pracovných dní - šifrovane e-mailom, heslo SMS.
  • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom. 

Interpretácia vyšetrenia:

Diagnózu anémie možno stanoviť iba z vyšetrenia krvi a to stanovením hladiny hemoglobínu, počtu a veľkosti červených krviniek, prípadne hladiny bilirubínu pri rozpade krviniek. Krvný náter je nutný pre mikroskopické hodnotenie tvaru, veľkosti, hustoty všetkých zložiek krvných elementov. Anémia je definovaná znížením koncentrácie hemoglobínu v 1 litri periférnej krvi na hodnotu nižšiu ako 135 g u mužov a menej ako 120 g u žien. Nižšia hodnota hemoglobínu je sprevádzaná zníženým hematokritom (pomer hemoglobínu k celkovému objemu krvi) a poklesom počtu erytrocytov.

Anémie ako sprievodné ochorenie iných základných ochorení sú väčšinou spojené s poruchami imunity alebo hormonálneho riadenia a ich diagnostika a liečba sú závislé od základného ochorenia. Anémie zo zvýšenej straty krvi, či červených krviniek môžu byť vyvolané rozpadom zapríčineným rôznymi príčinami. Vykrvácanie je zapríčinené vonkajšou príčinou, ako úraz a prejavy sú časove oddialené. Rozpad krviniek môže byť zapríčinený liekmi, chorobami (napríklad vírusové a infekčné choroby), otravnými látkami (napríklad živočíšne jedy). Poruchy červeného krvného farbiva bývajú vrodené a vedú nielen k zmene jeho hladiny, ale aj jeho zloženia.