Alergie a intolerancie

Senzitivita na potraviny - mlieko

Senzitivita na potraviny - mlieko

Mlieko patrí medzi najčastejšiu alergizujúcu potravinu. Pokiaľ máte podozrenie, že trpíte senzitivitou na mlieko a mliečne výrobky, podstúpte naše vyšetrenie a dozviete sa, či a ako môžete mlieko konzumovať.

Cena: 100 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Popis vyšetrenia:

Senzitivita na potraviny (často „omylom“ nazývaná intoleranciou) predstavuje v populácii najčastejšiu príčinu problémov s trávením. Jedná sa o reakciu imunitného systému na potravinový antigén tvorbou imunoglobulínov typu IgG. Senzitivita na potraviny sa môže týkať ľudí v každom veku. Na rozdiel od alergie sa zdravotné problémy po konzumácii určitej potraviny dostavia neskôr, v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Medzi najčastejšie prejavy patrí hnačka, zápcha, pálenie záhy, nadúvanie, pocit plnosti. Okrem tráviacich ťažkostí môžu byť sprievodným javom zvýšenej nežiadúcej citlivosti na potraviny aj migrény a ďalšie neurologické problémy, depresie alebo kožné problémy.

Najpravdepodobnejšia príčina senzitivity na určité potraviny môže byť zvýšená priepustnosť črevnej sliznice spoločne s narušenou črevnou mikroflórou, kedy sa do mimočrevného priestoru dostávajú nežiadúce fragmenty z potravín. Reakcia organizmu je tvorba špecifických protilátok typu IgG a IgA, ktoré môžeme detekovať laboratórnym vyšetrením z periférnej krvi. 


Ponúkame Vám vyšetrenie protilátok proti najčastejším potravinovým alergénom:

MLIEKO

Mlieko je najčastejšie alergizujúcou potravinou, najmä v detskom veku. Kravské mlieko obsahuje viac ako 20 rôznych proteínov, z ktorých je najviac v mlieku zastúpený kazeín (tvorí až 80 % obsahu mliečnych bielkovín) a ß-laktoglobulín a α-laktalbumín (hlavná bielkovina srvátky). Väčšina osôb s nežiadúcou reakciou na mlieko má zvýšenú rozšírenú citlivosť proti niekoľkým proteínom súčasne, iba ojedinele proti jednému alergénu kravského mlieka.

a-mlieko komplexne IgA, IgG

Stanovenie protilátok proti kravskému mlieku zahrňuje stanovenie protilátok proti komplexu antigénnych štruktúr mlieka (beta-laktoglobulín, alfa-laktalbumín, kazeín) a slúži k laboratórnemu dôkazu intolerancie celkovej bielkoviny kravského mlieka.

a-kazeín IgA, IgG

Kazeíny sú najvýznamnejšie alergény kravského mlieka. Prevarením mlieka sa účinok alergénu nezníži, táto bielkovina je tepelne odolná a alergia na túto bielkovinu je dlhodobejšia, niekedy aj celoživotná. Táto bielkovina neovplyvňuje materské mlieko.

a-α laktalbumín IgA, IgG

Z mliečnych proteínov je najstabilnejší proti tepelnému pôsobeniu, nie je citlivý voči syridlovému enzýmu. Je nevyhnutný pre syntézu laktózy, je súčasťou niektorých enzýmov (s galaktosyltransferázou vytvára enzým laktázy).

a-β laktoglobulín IgA, IgG

U detí do troch rokov diagnostikujeme najčastejšie alergiu na bielkovinu srvátky. β-laktoglobulín je najsilnejší alergén srvátky, prechádza aj do materského mlieka. Laktoglobulín je termolabilný, tepelnou úpravou sa dá znížiť jeho imunogenicita. Vplyvom vyspelosti organizmu u väčšiny detí často dochádza k ústupu ťažkostí aj laboratórneho nálezu.

a-laktóza IgA, IgG

Jednou z príčin neznášanlivosti na mlieko je intolerancia laktózy. Intolerancia laktózy – mliečneho cukru, je prisudzovaná deficitu laktázy – enzýmu, ktorý umožňuje resorbovať tento cukor. Existujú tri typy deficitu laktázy: vrodený deficit laktázy – príznaky intolerancie sa objavia skoro po narodení, sekundárne znížená aktivita laktázy pri niektorých črevných ochoreniach, primárne znížená aktivita laktázy. Ochorenie sa objavuje v dospelosti u jedincov, u ktorých nebola v mladosti nájdená neznášanlivosť laktózy. K poklesu laktázovej aktivity u citlivých ľudí dochádza pravdepodobne v dôsledku zníženej expresie génu.

Pre koho je vyšetrenie určené:

Pokiaľ trpíte nešpecifickými tráviacimi ťažkosťami a máte podozrenie na súvislosť s konzumáciou mlieka. Všeobecne platí, že zažívacie, a s tým súvisiace ďalšie zdravotné ťažkosti, sa dajú výrazne obmedziť správnou životosprávou a elimináciou problémovej potraviny z jedálnička. Pri senzitivite na potraviny je väčšinou toto obmedzenie dočasné.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vaším ošetrujúcim lekárom.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie potrebujeme malú vzorku vašej krvi. Odber sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá, je potrené prísť nalačno.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Výsledok:

  • do 7 - 10 pracovných dní - šifrovaný na e-mail, heslo SMS.
  • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom. 

Interpretácia vyšetrenia:

Výsledok vyšetrenia je pre jednotlivé vyšetrované protilátky vyjadrený ako index pozitivity (negatívny, hraničný, pozitívny). Pozitívny výsledok znamená prítomnosť protilátok proti testovaným proteínom a môže podporovať diagnózu potravinovej intolerancie. Výsledok musí byť hodnotený vo vzťahu ku klinickým ťažkostiam pacienta.