Alergie a intolerancie

Lepok: neznášanlivosť, alergia a celiakia

Lepok: neznášanlivosť, alergia a celiakia

Komplexné laboratórne vyšetrenie pre všetky kategórie ťažkostí spojených s konzumáciou lepku. Cena vyšetrenia zahŕňa vyšetrenie celiakie - neznášanlivosti lepku a alergie.

Cena: 112 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Popis vyšetrenia:

Lepok (glutén) je prirodzenou súčasťou výživy človeka viac ako 10 000 rokov, kedy postupne dochádza v rámci životného štýlu k prechodu od lovu zvierat a zbere plodov k cielenému poľnohospodárstvu. Jedná sa o skupinu zásobných bielkovín prirodzene sa vyskytujúcich v zrnách obilnín, hlavne v pšenici, jačmeni a raži. Všeobecne je lepok potrebnou súčasťou pečiva, zaisťuje zvýšenú kvalitu cesta a nadýchané pekárske výrobky.

V pšenici je lepok tvorený zmesou gliadínu a glutenínu, pričom hlavnou imunogénnou zložkou je pšeničný alfa-gliadín. Ten môže u disponovaných jedincov spôsobovať rôzne zdravotné problémy s variabilnými klinickými prejavmi (tráviace, kožné, neurologické apod.).

V súčasnosti rozlišujeme 3 základné formy ochorenia spôsobenými zvýšenou vnímavosťou na lepok:

 • celiakia: pri celiakii a alergii je nutná celoživotná dôsledná bezlepková diéta.
 • neceliakálna senzitivita na lepok: pri neceliakálnej senzitivite na lepok je vhodná eliminácia lepku na určité obdobie do vymiznutia zdravotných ťažkostí. Postupne je možné lepok zaradiť do stravovacieho režimu v obmedzenom množstve. Neceliakálna senzitivita na lepok je relatívne nové klasifikované ochorenie (začiatok 21. storočia), jeho výskyt v populácii sa odhaduje na 2 – 4 %. Jedná sa o zvýšenú citlivosť na lepok, a s tým súvisiace ťažkosti, ktoré sa zmiernia po prechode na bezlepkovú diétu, pričom sa jedná o jedinca, ktorý netrpí celiakiou, ani alergiou na pšenicu. Prejavuje sa najmä zažívacími ťažkosťami, ale môžu byť prítomné aj depresie, bolesti hlavy, únava, kožné problémy a iné. Vhodná je eliminácia lepku na určité obdobie do vymiznutia zdravotných ťažkostí. Postupne je možné lepok zaradiť do stravy v obmedzenom množstve. Jednou z možných príčin senzitivity na lepok môže byť zvýšená priepustnosť črevnej sliznice spoločne s narušenou črevnou mikroflórou, kedy sa do mimočrevného priestoru dostávajú nežiadúce fragmenty z potravín. Vtedy dochádza k aktivácii zložiek imunitného systému - u viac ako 50 % percent pacientov nachádzame protilátky proti gliadínu v triede IgG a IgA, čo dokazuje imunitnú odpoveď na natívny gliadín. Tieto protilátky môžeme detekovať laboratórnym vyšetrením z periférnej krvi.
 • alergia na lepok: pri alergii na pšenicu sa v organizmu aktivuje tvorba špecifických protilátok IgE, začne sa vylučovať histamín a dochádza k alergickej reakcii, ktorá sa v prípade pšenice najčastejšie prejavuje tráviacimi problémami, dýchacími ťažkosťami a kožnými reakciami. Na rozdiel od bežnej senzitivity sa prejavy alergie objavujú veľmi rýchlo, bezprostredne po konzumácii pšenice (v priebehu minút až maximálne niekoľko hodín). Alergická reakcia sa môže rozvinúť až po anafylaktický šok, čo môže byť život ohrozujúci stav.

AGELLAB ponúka komplexné laboratórne vyšetrenia pre všetky vyššie uvedené kategórie ťažkostí spojených s konzumáciou lepku:

Balíček sérologického vyšetrenia pri podozrení na celiakiu:

 • Protilátky proti tkanivovej transglutamináze v triede IgA
 • Protilátky proti deaminovanému gliadínu v triede IgG
 • Celkové IgA (k vylúčeniu jeho deficitu a možnosti falošne negatívneho sérologického testu)

Balíček sérologického vyšetrenia pri neceliakálnej senzitivite (neznášanlivosti) na lepok:

 • Protilátky proti gliadínu v triede IgA
 • Protilátky proti gliadínu v triede IgG

Balíček vyšetrenia pri podozrení na alergiu na lepok:

 • Špecifické IgE proti pšeničnej múke
 • Špecifické IgE proti jačmeňu
 • Špecifické IgE proti ovsu
 • Špecifické IgE proti ražnej múke
 • Celkové IgE

Pre koho je vyšetrenie určené:

 • Pokiaľ chcete mať istotu, že vám alebo vašim blízkym nehrozí neznášanlivosť lepku.
 • Pokiaľ trpíte nejasnými zažívacími ťažkosťami, najmä v súvislosti s konzumáciou pečiva.
 • Pokiaľ máte v rodine výskyt celiakie.

Konzultácia pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie potrebujeme malú vzorku vašej krvi. Odber sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá, je potrené prísť nalačno.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Výsledok:

 • do 7 - 10 pracovných dní - šifrovaný e-mail, heslo SMS.
 • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom. 

Interpretácia vyšetrenia:

Komplexné sérologické vyšetrenie rozlišuje celiakiu, senzitivitu na lepok a alergiu na lepok. Klinická diagnostika závažných príčin tráviacich ťažkostí, akými sú autoimunitné choroby a alergie, patria do rúk lekárom s príslušnou odbornosťou. Pozitívny výsledok niektorého z vyšetrenia je nutné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.