Alergie a intolerancie

Alergie ALEX

Alergie ALEX

Tento komplexný test ALEX (Allergy Explorer) na alergie vám prezradí, či trpíte alergiami, na čo ste alergický a do akej miery. V rámci balíčku testujeme 117 alergénových extraktov a 178 molekulárnych alergénov.

Cena: 250 €

Odberové miesta:


-20 % s kódom: LAB20

 

ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Popis vyšetrenia:

Rýchla multiplexová diagnostika alergií, atopií a rozlíšenie primárnej senzibilizácie od skrížených reakcií. Multiplexové stanovenie špecifického IgE ALEX (Allergy Explorer) umožňuje stanoviť súčasne v rámci jedného vyšetrenia špecifické IgE protilátky proti cca 300 rekombinantným a natívnym molekulovým komponentom alergénov (M) alebo ich extraktu (E). V testovacom systéme Alex je zahrnutých viac ako 160 alergénových zdrojov.

Pro koho je vyšetrenie určené:

Pre všetkých s podozrením na alergiu, medzi jej prejavy patrí kýchanie, nádcha, kašeľ, dusnosť, sťažené dýchanie, svrbenie v oblasti očí, uší či krku, ekzémy, opuchy kože, vracanie alebo častá hnačka.

Alergény sa rozdeľujú podľa pôvodu na:

  • potravinové (napr. vajce, mäso, mlieko, pšeničná múka, orechy, sója, ryby, ovocie, zelenina, atď.)
  • inhalačné (napr. peľ, plesne, prach, roztoče, zvieracie alergény)
  • kontaktné (napr. latex)
  • hmyzie jedy (napr. včely, osy a iné druhy hmyzu).

Konzultácie pred vyšetrením:

Konzultácia pred vyšetrením je vhodná s vašim ošetrujúcim lekárom.

Ako vyšetrenie prebieha:

Na vyšetrenie potrebujeme malú vzorku vašej krvi. Odber sa vykonáva v lakťovej jamke zo žily. Pred odberom nekonzumujte alkohol a mastné jedlá, je potrebné prísť nalačno.

Vyšetrenie sa vykonáva imunoanalýzou na microarray biočipe. Testovacie kazetky sú spracované za použitia prístroja Max 45k  a pomocou príslušného softwaru sa vykoná vyhodnotenie a vytvorenie výsledkovej správy (ukážka výslednej správy). Okrem ponuky širokého spektra vyšetrovaných alergénov a rýchlej doby odozvy patrí medzi výhody tohto testu najmä to, že súčasťou štandardného postupu je inhibícia (blokácia) IgE protilátok proti skrížene reagujúcim karbohydrátovým determinantom CCD, ktoré môžu spôsobovať pri stanovení falošnú pozitivitu pri diagnostike. 

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Interpretácia vyšetrenia:

Hodnoty stanovenia špecifických IgE protilátok proti jednotlivým komponentom a extraktom sú vyjadrené v jednotkách kUA/l a sú klasifikované 4 semikvantitatívnymi triedami. Výsledky rovné alebo väčšie ako 0,30 kUA/l sú považované za pozitívne. Podľa výšky hladiny IgE protilátok sa hodnotí výsledok ako negatívny, nízka, stredne vysoká, vysoká a veľmi vysoká hladina protilátok.

Výsledok:

  • Výsledok vyšetrenia je dostupný do 5 - 7 pracovných dní - šifrovaný na e-mail, heslo SMS.
  • Vyšetrenie nezahŕňa konzultáciu s lekárom.

S kým môžem výsledky vyšetrenia konzultovať?

Odporúčame výsledky konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom, prípadne výživovým poradcom.