COVID-19

Protilátky na COVID-19 po očkovaní/prekonaní IgG

Protilátky na COVID-19 po očkovaní/prekonaní IgG

Vyšetrenie a zistenie protilátkovej imunitnej odpovede organizmu po očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.

Cena: 12.60 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: KRV

Popis vyšetrenia:

Protilátky triedy IgG (S1, S2 protilátky) sú zamerané na potvrdenie prítomnosti neutralizačných protilátok, ktoré vznikajú po očkovaní alebo po prekonaní ochorenia. Prítomnosť neutralizujúcich protilátok predpokladá ochranu voči ochoreniu COVID-19. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi.

IgG protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa tvoria v neskoršej fáze (od 14.dňa ) ochorenia  COVID-19, u osôb s, ale aj bez klinických príznakov infekcie, pričom  pretrvávajú v organizme ešte niekoľko mesiacov po infekcii. Po vakcinácii sa neutralizačné protilátky začínajú tvoriť v priebehu 10 – 14 dní od podania prvej dávky, v plnej miere však až 2 týždne po podaní druhej dávky očkovacej látky, kedy je hladina protilátok dostatočne protektívna. Dynamika produkcie protilátok je však individuálne u každého človeka.

 V prípade prekonania ochorenia COVID-19 odporúčame vyšetrenie zvoliť minimálne 3-4 týždne od prekonania ochorenia. Vyšetrenie IgG protilátok potvrdí, či máte alebo nemáte prítomné neutralizačné = ochranné protilátky. Dynamika produkcie protilátok je však individuálne u každého človeka.Merací rozsah nami používaného testu je 0,4 – 12 500 U/ml. K tomuto vyšetreniu neposkytujeme konzultáciu. 


Ako prebieha testovanie?

Vyšetrenie sa realizuje priamo z odberu vzorky krvi z lakťovej jamky zo žily. Odber nie je nutné realizovať na lačno.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvým od 15. roku života vykonáme odber len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Objednanie:

Ak máte záujem o vyšetrenie, môžete sa objednať elektronicky. Odber vzorky a vyšetrenie bez indikácie ošetrujúceho lekára nie je hradené zo zdravotného poistenia, preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

 • Vyberte si miesto a termín odberu.
 • Správne vyplňte vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku.
 • Zrealizujte online platbu.

Odber:

 • Zabezpečte si ochranu tváre respirátorom/rúškom.
 • Odber krvi sa robí v lakťovej jamke zo žily.
 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto.
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť sa môže.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa (AGEL Clinic v Bratislave je odber možný u detí od 10. roku v prítomnosti zákonného zástupcu s udelením písomného súhlasu na odber biologického materiálu).
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu.

Výsledok:

Výsledok vyšetrenia doručíme do 2 pracovných dní e-mailom v šifrovanej podobe. Heslo pre otvorenie dostanete formou SMS správy. Dodanie výsledkov:

 • Výsledok vyšetrenia na ochorenie COVID-19, ktoré vám bolo vykonané, sa viaže k okamihu, kedy vám bol vykonaný odber vzorky!

Interpretácia:

Protilátky IgG (S1/S2) po očkovaní/prekonaní

 • Merací rozsah pre vyšetrenie hladiny protilátok je od 15 - 400 AU/ml
  • Negatívny = protilátky neprítomné = ak je nameraná hodnota < 15 AU/ml
  • Pozitívny =  protilátky prítomné = ak je nameraná hodnota > 15 AU/ml
  • Ak je vysoká hladina protilátok (nad merací rozsah), táto hodnota sa už viac nekvantifikuje, je uvedené > 400 AU/ml

Dôležité upozornenie:

 • Výsledok vyšetrenia poskytuje informáciu, či máte alebo nemáte vytvorené protilátky.
 • Nie je doposiaľ známa ani odporučená hladina, ktorú možno považovať za dostatočne ochrannú.
 • Na posúdenie potreby zaočkovania ďalšou dávkou je vhodné sledovať dynamiku, t.j. overiť opakovane hladinu protilátok (IgG) s odstupom času.
 • Ani dostatočná hladina IgG protilátok nezaručuje úplnú ochranu, odporúčame naďalej dodržiavať všetky protipandemické opatrenia.
 • Výsledkový list/protokol o vyšetrení protilátok neslúži ako doklad o bezinfekčnosti!