COVID-19

Antigénový test na COVID-19

Antigénový test na COVID-19

Antigénový imunochromatografický test na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového proteínového antigénu z vírusu SARS-CoV-2 vo vzorke výteru z nosa.

Cena: 8 €

Odberové miesta:


ODBEROVÁ VZORKA: VÝTER Z NOSOHLTANA

Popis vyšetrenia:

Antigénový imunochromatografický test na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového proteínového antigénu z vírusu SARS-CoV-2 vo vzorke výteru z nosa.

Objednanie:

Ak máte záujem o vyšetrenie, môžete sa objednať elektronicky. Odber vzorky a vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca.

 • Vyberte si miesto a termín odberu.
 • Správne vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu pre správne doručenie výsledku.
 • Zrealizujte online platbu.

Odber:

 • Dostavte sa v presne objednaný čas na vybrané odberové miesto. Na odberové miesto sa dostanete len pešo ( ambulancia v budove alebo odberový stan pred nemocnicou).
 • Minimálne 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky do nosa alebo hrdla, umývať si zuby a použiť prípravky pre ústnu hygienu (zubná pasta, ústna voda,...)
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Na odbernom mieste prebehne kontrola osoby, identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý udelí písomný súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.
 • Vyšetrenie bude realizované formou výteru z nosa.
 • Dodržiavajte a riaďte sa pokynmi personálu.

Výsledok:

 • Výsledok vyšetrenia bude známy do 15 minút po odobratí vzorky.
 • V prípade pozitívneho výsledku Vás  bude kontaktovať aj príslušný Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva SR.

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti:

Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-19 osoba dodržiava:

 • izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu,
 • zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania, v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločne domácnosti,
 • o výsledku testu informuje svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, e-mailom, SMS a pod.,
 • denné sledovania vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z príznakov, ako je kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu),
 • denné meranie a zaznamenávanie teploty,
 • prísnu hygienu a dezinfekciu rúk a nosenie rúšok,
 • všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/časť: „Čo mám robiť, keď som Covid-19 pozitívny“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s Covid-19 pozitívnou osobou.“